ไบเออร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมและผ่านโครงการริเริ่มใหม่

ไบเออร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมและผ่านโครงการริเริ่มใหม่

“Better Farms, Better Lives” กำลังจัดหาเมล็ดพันธุ์และการปกป้องพืชผล ปัจจัยการผลิตตลอดจนความช่วยเหลือในการเข้าถึงตลาดและการสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย“Better Farms, Better Lives” สอดคล้องกับปณิธานโดยรวมของไบเออร์ที่จะช่วยสร้างโลกที่มี Health for All, Hunger for None ความคิดริเริ่มมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อ

จัดการกับความท้าทายเพิ่มเติมที่พวกเขาอาจ

เผชิญอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาLiam Condon ประธานแผนก Crop Science Division ของไบเออร์กล่าวว่า “เกษตรกรรายย่อยมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนหลายพันล้านคน แต่การระบาดของ COVID ที่กำลังดำเนินอยู่กำลังสร้างความท้าทายเพิ่มเติมให้กับความสามารถของพวกเขาในการผลิตอาหารสำหรับชุมชนของพวกเขาและที่อื่น ๆ” “ในช่วงเวลาวิกฤต

เราหวังว่าโครงการ Better Farms, Better 

Lives ของเรา การสนับสนุนเพิ่มเติมและการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ่นและระดับโลก จะไม่เพียงส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมีความยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังรับประกันว่าวิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้จะไม่กลายเป็น วิกฤติความอดอยาก”การระบาดใหญ่ของโควิดทำให้เกิดปัญหาด้านลอจิสติกส์สำหรับเกษตรกรจำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากการบังคับใช้การล็อกดาวน์ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิตอารักขาพืช และแรงงาน 

ผลจากการหยุดชะงักของเสบียงอาหาร 

ผู้บริโภคอาจเห็นราคาอาหารสูงขึ้นในท้ายที่สุด ซึ่งน่าขันในช่วงเวลาที่เกษตรกรจำนวนมากเห็นรายได้ลดลงเนื่องจากการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานและการขาดการเข้าถึงตลาดที่ตามมาไบเออร์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านคนในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางภายในปี 2573 

การตอบสนองของ COVID-19 ในทันทีผ่านโครงการริเริ่ม “Better Farms, Better Lives” ช่วยเสริมการ

สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่กำลังดำเนินอยู่ 

ซึ่งจะช่วยเหลือในระยะกลาง การฟื้นตัวตลอดจนความยืดหยุ่นในระยะยาว นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับผู้อื่นและเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบที่ประสบความสำเร็จสูงสุดสำหรับเกษตรกรรายย่อยไบเออร์จะทำงานและขยายความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และองค์กรท้องถิ่น สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ

สำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อแบ่งปันความสำเร็จ

 ให้การเข้าถึงเครื่องมือการทำฟาร์มดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขยายความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าที่มีอยู่และใหม่ และขยายความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าต่อไปในประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกด้วยความคิดริเริ่มนี้ ไบเออร์วางแผนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากถึงสองล้านราย ซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวหลายสิบล้านครอบครัวในชุมชนที่เปราะบาง

Credit : สล็อต / ยูฟ่าสล็อต