กรมจัดหางาน เชิญชวนใช้บริการออนไลน์ผ่าน E–service

กรมจัดหางาน เชิญชวนใช้บริการออนไลน์ผ่าน E–service

กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทำการเชิญชวนให้ประชาชนหันมาดำเนินการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ : E–service ที่รวมทุกอย่างที่สำคัญไว้ที่เดียวกรมจัดหางาน, E–service – (26 เม.ย. 2565) น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งมั่นผลักดันให้ทุกส่วนราชการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการภาครัฐ ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตนมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้ครอบคลุมการติดต่อราชการทุกพื้นที่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี Digital Platform โดยกรมการจัดหางานให้บริการผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ที่เชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งาน เป็นศูนย์รวมบริการออนไลน์สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน อาทิ ระบบไทยมีงานทำ ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รวมทั้งการให้และขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา 35

นอกจากการให้บริการผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ยังมีบริการออนไลน์สำหรับการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ที่ toea.doe.go.th เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ประชาชนสามารถติดต่อ ขออนุญาต จดทะเบียน แจ้ง หรือขอรับบริการด้วยความสะดวกสบายลดขั้นตอนการติดต่อราชการ รวมถึงลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จากการรวมกลุ่มของประชาชนตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

จึงเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อทำให้ประชาชนกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นได้เองด้วย สำหรับ โครงการ คนละครึ่งเฟส 4 จะหมดเขตการใช้จ่ายสิ้นเดือนเมษายน 30 เม.ย. นี้ โดยยังไม่มีโครงการใดออกมาต่อ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิใช้จ่าย 5 วันสุดท้ายนี้ก่อน” นายธนกร กล่าว

ออมสิน เปิดกู้ ‘สินเชื่อ SMEs เต็มสุข เต็มสิบ’ วงเงิน 5 ล้านบาท

(26 เม.ย. 2565) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือในหลายมาตรการตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังมีอยู่

ล่าสุดธนาคารออมสิน (ธ. ออมสิน) ได้เปิดให้กู้ สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ โดยเปิดให้กู้ได้ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปีและผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี

สำหรับหลักประกันการกู้สามารถจะเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงิน (กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท) หรือใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร ที่ดินและอาคาร โฉนดที่ดิน หรือคอนโดมีเนียม เป็นหลักประกัน กรณีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถใช้ บสย.ร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุน แต่ขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ โดยกู้เพื่อเป็นเงินลงทุนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ หรือกู้เพื่อการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่อยากช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และดำเนินธุรกิจต่อไปได้

แม้ว่านายกิติกร อินต๊ะ จะแถลงการณ์ทิ้งท้ายว่าตนไม่ได้มีเจตนาโกงเงินหรือหลบหนีแต่อย่างใด และได้ขอความเห็นใจและโอกาสในการได้กลับมาทำงานเพื่อฟื้นตัวจากนักลงทุน โดยเป้ กิติกรให้เหตุผลว่า หากเกิดความเสียหายต่อตัวเองแล้วก็จะกระทบต่อบริษัทและนักลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้กราฟตัวเลขไม่เคยโกหกเพราะราคาที่ดิ่งลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจทำให้นักลงทุนต้องเลือกอีกครั้งระหว่างเสี่ยงช้อนขาขึ้น หรือจะตัดใจถ่านไฟเก่าที่ยังคงคุกกรุ่นอ่อน ๆ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป